• آدرس: خیابان رزمندگان - حدفاصل میدان ماه فرخی و میدان نگهبانی - کلینیک شبانه روزی طاها
  • 031-33312186

  • info@tahaclinic24.ir