جدول زمانبندی پزشکان متخصص درمانگاه شبانه روزی طاها

عنوان تخصصنام پزشکشیفتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
گوش و حلق و بینیدکتر مسعود فراز پیصبح10:00
ارتوپدیدکتر سید جلیل حمیدی17:00
روانپزشکی دکتر گل محمدیصبح12:00
اعصاب و رواندکتر گل محمدیصبح12:00
غدددکتر پریچهر وهابیعصر16:30
کلیه و مجاری ادراریدکتر پریچهر وهابیعصر16:30
بینایی سنجیدکتر دهقانیانعصر17:3017:30
چشمدکتر مجید باقریعصر17:00
جراح و متخصص چشمدکتر هوشنگ احمدیان8:00
زنان و زایمان و نازاییدکتر رسولیصبح11:00
ماماییخانم علیزادهعصر17:0017:0017:0017:0017:0017:00
پوست، مو و زیباییدکتر پدارم یوسفیصبح10:00
لیزر موی زائدصبحعصرصبح
تغذیهآقای حسین زادهعصر17:00
تغذیهآقای فروغیعصر11:00